Cọ bình Deluxe

Sử dụng cho tất cả các dòng bình sữa Dr.Brown's. Kết hợp bông và lông chải giúp cọ rửa bình sữa kỹ càng nhất.

  • Interior cleaning brush in handle
  • Sponge and bristles for quick bottle cleaning
  • Chevron channels at base for cleaning nipples
  • Suction cup storage clip
  • Tay cầm to và mềm hơne
BPA Free