Máy tiệt trùng Deluxe

Hệ thống tiệt trùng bằng điện: Dễ dàng khử trùng lên đến 6 BÌNH SỮA trong 12 PHÚT !

  • Tiệt trùng trong vòng 12 phút
  • Có thể tiệt trùng 6 bình sữa trong 1 lần sửa dụng
  • Hệ thống 1 nút bấm dễ dàng sử dụng 
  • Bao gồm giỏ và kẹp 
  • Tự động tắt sau khi hoạt động
Accessory Tray
for small items
One-Button Operation
BPA Free